Que é o proxecto Mañás de…?

Son actividades lúdico educativas para nenos e nenas de Infantil e Primaria coa finalidade de ofrecerlles un tempo libre organizado e educativo mentres os pais e nais traballan, favorecendo así a conciliación da vida laboral e familiar

OBXECTIVOS:

  • Propoñer unha oferta de tempo libre educativo para os rapaces e rapazas máis cativos.
  • Propoñer o xogo como elemento educativo e lúdico.
  • Divertirse aprendendo cousas novas.
  • Promover actividades que animen á lectura, ao deporte, á expresión corporal…

CALENDARIO:

  • Mañás de Nadal: vacacións escolares de Nadal sen festivos.
  • Mañás de Entroido: vacacións escolares de Entroido sen festivos.
  • Mañás de Semana Santa: vacacións escolares de Semana Santa sen festivos.
  • Mañás de verán: a última semana de xuño e as catro primeiras semanas de xullo (pode variar segun o ano)