O centro Xuvenil Abertal preocúpase polo tempo libre dos máis pequenos, e fai unha oferta variada de actividades de lecer para as diferentes períodos do ano e as demandas das familias:

 • Alternativa Vaivén: oferta de lecer, os sábados pola mañá, integrada no Itinerario de Educación na Fe que comeza nos 6 anos con Cativos, pasa por Andaina, e remata en ADS, nos 14 anos.
 • Xinxín: proxecto de Abertal no que se acollen a nenos/as derivados do colexio Salesianos que precisan apio educativo e unha oferta de ocio saudable e integradora. Neste proxecto trabállase man con man co centro educativo do que proceden os rapaces.
 • Campamento Urbano: É unha oferta gratuíta de lecer educativo, aberta a tódolos nenos e nenas (de 7 a 15 anos); un campamento na propia cidade.
 • Mañás de…: proxecto lúdico que facilita a conciliación familiar nas épocas de Nadal, Entroido, semana santa, verán e setembro; para destinatarios de entre 3 e 12 anos. Nalgúns casos ofrécese servizo de madrugadores e fiambreira.
Máis información:

Alternativa Vaivén é un proxecto que está enmarcado dentro da oferta do Itinerario de Educación na Fe Inspectorial. Abrangue unha oferta integral de actividades de tempo libre para o colectivo de nenos e nenas de Vigo. O proxecto responde a unha intencionalidade educativa, susténtase nunha proposta de educación en valores humano-cristiáns. Así, dentro da proposta de actividades, que se encadrarán en distintos programas, téntase cubrir todos os momentos de lecer da infancia:

 • Os nenos e nenas de 6 a 9 anos participan no movemento Saltimbanquis.
 • Os rapaces e rapazas de 9 a 12 anos participan no movemento Andaina.
 • Os mozos e mozas de 12 a 14 anos participan no movemento ADS (Amigos Domingo Savio)

Pretendemos …

… Facer unha oferta integral de actividades de tempo libre para o colectivo de nenos/as da cidade
… Educar en valores humanos coma a solidariedade, a tolerancia, a paz, o non sexismo, a ecoloxía, etc.
… Fomentar o uso educativo do tempo libre
… Transmitir hábitos e habilidades de convivencia, de traballo en grupo, etc.
… Fomentar desde a primeira infancia o asociacionismo

Metodoloxía

A metodoloxía que sustenta as distintas actuacións dentro do programa está baseada, de forma xeral, en dous principios pedagóxicos que marcan as nosas actuacións no tempo libre, que son:

 • Principio da acción-reflexión: seguindo este principio preténdese ofertarlles ós rapaces/as experiencias concretas que despois lles favorezan asumir valores.
 • Importancia do xogo como ferramenta educativa por ser espazo natural dos rapaces e fonte de aprendizaxe e gozo natural.
 • A opción polo grupo e polos distintos grupos (a medida que van medrando o funcionamento e ritmo grupal adáptase ás necesidades dos rapaces converténdoos en mediación da realización das actividades e da súa vida).
 • Acompañamento: segundo o cal, perséguese acompañar ao rapaz no seu proceso de maduración, ofertándolle actividades ó longo de todo o período que comprende dende a infancia ata a adolescencia. Deste xeito, o labor educativo da asociación fundamentaríase nunha presenza activa e modeladora dos animadores/as e preanimadores/as nas distintas actividades e grupos ofertados ós rapaces/as.

Asemade, dentro das técnicas que utilizamos inclúese todo o abano de propostas da educación no tempo libre: dinámicas de grupos, xogo-aventuras, animación á lectura, aventuras autoxestionadas, etc.

Por outra banda, hai que destacar que as diferentes ofertas de Alternativa Vaivén (Saltimbanquis, Andaina e ADS) teñen unha proposta educativa e pedagóxica propia.

DESCRIPCIÓN: Desde a clave de fomentar o valor da solidariedade en todas as accións levadas a cabo, hai uns anos xurdiu este proxecto, como resposta á necesidade de dar acollida e apoio a nenos e nenas con carencias educativas específicas e que pertencen ao noso contorno. É unha actividade que se realiza os martes e xoves, polas tardes, durante todo o curso escolar.

OBXECTIVOS:

 • Darlle aos nenos e nenas unha alternativa nova ao estudio, facendo deste espazo un tempo de traballo e lecer.
 • Potenciar a educación lúdico-educativa por medio do traballo persoal e constante.
 • Potenciar as capacidades dos rapaces e rapazas.
 • Favorecer o feito de que eles mesmos sexan protagonistas e responsables da súa educación, dándolles a oportunidade de participar na elaboración das actividades que eles mesmos realizarán.
 • Tentar dar resposta ás necesidades educativas específicas de cada un dos nenos e nenas: Organización, orientación, comunicación…
 • Acompañar e orientar ás familias no proceso educativo dos seus fillos e fillas.
 • Desenvolver unha actuación coordinada e conxunta cos centros educativos, servicios de orientación, servizos sociais e entidades da cidade que interveñen no proceso educativo

O Campamento Urbano é unha oferta gratuíta de lecer educativo, aberta a todos os nenos e nenas, que consiste na realización dun campamento na propia cidade.

O primeiro foi en agosto de 1985, co gallo do Ano Internacional da Mocidade, en La Línea de la Concepción (Cádiz). A Galicia chegou en 1987, organizado pola Asociación Xuvenil Don Bosco, en Santiago de Compostela, e dende aí foise espallando por toda a xeografía galega. En Vigo vénse realizando ininterrompidamente desde 1989, constatamos unha moi boa acollida por parte da cidade e unha ampla participación.

Para quen: Rapaces e rapazas de entre 6 e 15 anos da cidade de Vigo.
Cando: Na primeira quenda de agosto, en horario de mañá, agás os días de excursión, que os rapaces/zas traerán a comida ao campamento.
Onde: Nas instalacións do Centro Xuvenil Abertal e do Colexio Salesianos, aínda que tamén nos moveremos pola cidade.
Obxectivos: As actividades que faremos pretenden, entre outras cousas, responder aos seguintes criterios:

 • Que os rapaces/zas redescubran a cidade, as súas posibilidades e servizos, sempre a través do xogo.
 • Fomentar os valores da convivencia, a solidariedade, a paz, a amizade…
 • Coñecer alternativas de lecer que os rapaces/zas poidan seguir realizando durante o ano.
 • Que os rapaces/zas sexan protagonistas das actividades, non meros espectadores.

Actividades: Normalmente todas as actividades do campamento xiran en torno a un tema ou centro de interese. Na proposta de actividades diferenciamos:

 • As actividades desenvólvense, fundamentalmente, coa estrutura de grandes xogos de animación, cunha temática común durante todo o campamento, empregando o maior número de espazos da cidade para a realización destas actividades (parques, prazas, instalacións públicas, etc.).
 • Excursións: ao longo do campamento realízanse excursións a algunha praia ou parque forestal, e a Xuntanza de Campamentos Urbanos, con compañeiros/as doutras cidades.

 Actividades lúdico educativas para nenos e nenas de Infantil e Primaria coa finalidade de ofrecerlles un tempo libre organizado e educativo mentres so pais traballan, favorecendo así a conciliación da vida laboral e familiar

OBXECTIVOS:

 • Propoñer unha oferta de tempo libre educativo para os rapaces e rapazas máis cativos.
 • Propoñer o xogo como elemento educativo e lúdico.
 • Divertirse aprendendo cousas novas.
 • Promover actividades que animen á lectura, ao deporte, á expresión corporal…

CALENDARIO:

 • Mañás de Nadal: vacacións escolares de Nadal sen festivos.
 • Mañás de Entroido: vacacións escolares de Entroido sen festivos.
 • Mañás de Semana Santa: vacacións escolares de Semana Santa sen festivos.
 • Mañás de verán: a última semana de xuño e as catro primeiras semanas de xullo (pode variar segun o ano)