Principais pasos a efectuar na plataforma online:

1- Renovar a cota de socio/a de Abertal entrando no apartado “Solicitude alta socio/a” e ter cumprimentada a documentacion mínima exisida para este paso.

2- Unha vez solicitada podes facer o pago da mesma tendo 2 opcións:

a. Pago directamente na plataforma con Tarxeta de Debito/Credito mediante o TPV virtual.

b. Achegarte a oficina de Abertal onde poderas efectuar o pago en efectivo ou tarxeta.

3- Se tes algun destinatario menor non esquezas inscribilo na actividade na que participa no menú “Inscripción en actividades”.

4- Se es maior de idade e participas nalgunha das actividades (Catecumenado, Grupo de referencia…) podes inscribirte da mesma forma en “Inscripción en actividades”.

Documentos de axuda para o rexistro na plataforma de xestión – area privada:

Se tes algunha dúbida podes porte en contacto con nos no enderezo de correo electrónico que aparece no documento de axuda.