MÁIS INFORMACIÓN:

PREINSCRICIÓN

 • O período de preinscrición será ata o 28 de febreiro de 2022
 • A preinscripción realizarase na área privada de Abertal.
 • A preinscrición e reserva de praza farase por orde de formalización da preinscrición e pago.
 • Cuota de preinscrición 50€ (Salvo para Saltimbanquis y 3º Catecumenado – PostCatecumenado que serán 15€)

INSCRICIÓN

 • O período de inscrición será dende o 1 de marzo ao 31 de mayo
 • Realizarase o pago do resto da cuota do campamento (descontando o xa pagado na preinscrición)
 • Comunicarase máis información sobre como formalizar a inscrición a partir do 1 de marzo.

BAIXAS

 • Se unha baixa producese durante o período de preinscrición (ata o 28 de febrero) devolverase a cuota de preinscrición aportada
 • Se unha baixa producese durante o período de de inscripción devolverase todo o aportado, excepto a cuota de preinscrición
 • Se unha baixa producese despois do período de inscripción (31 de mayo) non se devolverá nada do aportado.
 • Se unha baixa é xustificada por positivo en COVID devolverase o 100% do aportado.

LISTA DE AGARDA

No caso de que unha persona se inscriba fora do período de preinscrición e non se dispoña de prazas, pódese inscribir na lista de agarda por se houbese baixas no campamento solicitado.