Envía fotografías que plasmen a realidade do teu centro xuvenil desde calquera dos ámbitos da proposta educativa:


- As orixes

- O Centro Xuvenil Salesiano plataforma para a educación no tempo libre

- Unha educación centrada na persoa

- Unha educación que se inserta na sociedade e a transforma

- Unha educación que se fundamenta na fe e nos valores evanxélicos

- Unha educación con estilo salesiano

- O Centro Xuvenil como comunidade educativa

- O protagonismo da mocidade

- Unha educación que ten presente o ambiente, o grupo e á persoa.

 

Máis información na seguinte imaxe: